20 tình huống đánh bóng cụ thể

Dưới đây là 20 tình huống cụ thể được đúc kết kinh nghiệm trong nhiều năm của 1 người cá cược bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới.
 1. During a Top Team vs Top Team Game (giữa 2 đội hạng cao trên bảng xếp hạng)- If Away Team give 1/2 odd (Nếu đội khách chấp 1/2 trái)

  – Pick : Away Team (Bet đội khách)

  2. Odd Movements Changes (Chuyển động của odd)

  – Odd started from 1/4 to 0 & water fee keeps going up with final odd to 1/4 (Odd bắt đầu từ 1/4 xuống 0 và tiền ăn tăng lên với odd cuối cùng là 1/4)

  – Pick: Lower Odd Team (Bet đội có odd thấp hơn)

 2.  

   

   

  3. During a Top Team Vs Weak Team Game (Giữa đội hạng cao và đội hạng thấp)

  – Upper odd is too heavy if starting Odd is -1, then drop to -3/4, 3 hours before kick off. (Odd đội hạng cao quá nặng nếu odd bắt đầu là 1 sau đó rớt xuống 3/4, 3g trước khi trận đấu diễn ra)

  – Water fee keeps going up 30 mins before kick off. (Tiền ăn tăng cao 30p trước khi trận đấu diễn ra)

  – This analysis shows disadvanta ge to the top team. (Điều này cho thấy đội hạng cao gặp bất lợi)

  – Pick: Weak Team (Chọn đội yếu)

  4. When 1×2 Fixed Odd is going support Draw Odd, and Asian Handicap Odd is going increase the odd to 1/4. for example: Asian Handicap Odd is (Home) 1.025: 0.825 (Away) for 0 odd, due to too heavy and change the odd to 0.80 : 1.05 with 1/4

  (Khi Odd 1×2 nghiêng về cửa hòa và Odd châu Á thì tăng lên 1/4, ví dụ: Odd châu Á là Home 1.025: 0.825 away cho odd đồng banh, do quá nặng và odd chuyển lên 0.80:1.05 với kèo chấp 1/4)

  – Pick: Home Team (Chọn đội home)

  5. Top Team is keeping the odd -3/4 with 0.80 water fee for long time (Đội hạng cao giữ odd -3/4 với tiền ăn là 0.80 trong thời gian dài)

  – Pick: Take Opposite Team (Chọn đội kia)

  6. Home Team is good form for recent few games, if they are vs same strangth team and Odd is 0 (Đội chủ nhà có phong độ tốt trong thời gian gần đây, nếu đấu với đội tương đương và kèo đồng banh)

  – Pick: Take Opposite Team (Chọn đội kia)

  7. Top team are play away game (Đội hạng cao đá sân khách)

  – odd is -1/2 with water fee 0.925 (Kèo chấp 1/2 trái với tiền ăn là 0.925)

  – upper odds is too haevy but the odd still remain the same (Odd đội hạng cao thì quá nặng nhưng odd vẫn giữ nguyên)

  – Pick: Home Team (Chọn đội home)

  8. Top team are play away game (Đội hạng cao đá sân khách)

  – odd is -3/4 with water fee 0.85 or above. (Kèo chấp 3/4 trái với tiền ăn là 0.85 hoặc cao hơn)

  – the movement of the water fee are keeping up and down before 4 hours of kick off (Tiền ăn tăng giảm liên tục 4g trước khi đá

  – water fee sudden moving up before 30 minutes of kick off. (Tiền ăn đột ngột tăng lên 30p trước khi đá

  – Pick : Home Team (Chọn đội home)

  9. if the early odd is 0 and move to -1/2 before 30 minutes of kick off. (Nếu kèo sớm là đồng banh và tăng lên 1/2 trái 30p trước khi đá

  – Pick: Team which are give odds (Chọn đội chấp banh)

  10. if 1×2 fixed odd is not much movement (Nếu odd 1×2 (kèo châu Âu) ko chuyển động nhiều)

  – Asia handicap odds is increase and the water fee is not comply with the standard level. (Kèo châu Á tăng và tiền ăn thì ko thích hợp với kèo tiêu chuẩn)

  – Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)

  11. if Asia Handicap Odd’s water fee is show the “V” chart

  – Pick: Team which eat odds

  12: If home team are very strong play at home game (Nếu đội nhà quá mạnh khi chơi trên sân nhà)

  – the away team are very poor result on away games. (Đội khách thì có kết quả tệ khi chơi trên sân khách)

  – Home Team odds is -1 (Chủ nhả chấp 1 trái)

  – Pick: Away Team (Chọn đội khách)

  13. Top 3 team play with team which are bottom 1 or 2 of table (Đội đứng 1 trong 3 hạng đầu đá với đội đứng 1 trong 2 hạng cuối )

  – if odd is lower than – 1 1/2 (Nếu kèo chấp dưới 1 1/2 trái)

  – Pick: Opposite Team (Chọn đội dưới)

  14. If Home team’s match to the achievemen t is not show advantage for the past. (Nếu đội home có thành tích đối đầu ko thuận lợi)

  – however the home team still give odd -1/4 (Tuy nhiên đội home vẫn chấp 1/4)

  – Pick: Home Team (Chọn đội home)

  15. Normally, the odd up then the water fee also will up, (Bình thường, kèo tăng lên sau đó tiền ăn cũng tăng)

  – when the odd down then the water fee also will down. (Khi kèo giảm sau đó tiền ăn cũng giảm)

  – If the odd up and the water fee is lower (Nếu kèo tăng và tiền ăn thấp hơn)

  – Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)

  16. 1×2 Fixed Odd is support odd -1 (Nếu kèo châu Âu tương ứng với giá kèo chấp 1 trái)

  – Asia Handicap Odd is -3/4 and water fee from middle drop to lower level. (Kèo châu Á là -3/4 và tiền ăn giảm xuống thấp)

  – Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)

  17. 1×2 Fixed Odd is remain and not movement the rate, (Nếu kèo châu Âu ko chuyển động nhiều)

  – but the Asia Handicap Odd is drop. (Nhưng kèo châu Á giảm)

  – Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)

  18. During a Top Team Vs Weak Team Game (Giữa 1 đội mạnh và 1 đội yếu)

  – If the odd drop and water rate still remain (Nếu kèo giảm và tiền ăn vẫn giữ nguyên)

  – Pick: Weak Team (Chọn đội yếu)

  19. During a Top Team Vs Weak Team Game (Giữa 1 đội mạnh và 1 đội yếu)

  – If the odd is -1/2 and the water rate is high level (Nếu kèo chấp 1/2 trái và tiền ăn cao)

  – Pick: Weak Team (Chọn đội yếu)

  20. 1×2 Fixed odd is support -1/4, but Asia Handicap odds is -1/2 (Nếu kèo châu Âu tương ứng với kèo chấp 1/4 nhưng kèo châu Á tương ứng với 1/2 trái)

  – Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *